Arnhem – Plan van aanpak voor meer standplaatsen voor woonwagenbewoners.

Arnhem – De gemeente Arnhem gaat samen met de woningcorporaties een plan van aanpak maken over hoe, in hoeverre en op welke termijn de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens kan worden ingevuld. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat de Arnhemse woonwagenbewoners er 98 extra standplaatsen willen hebben. In dat plan van aanpak wordt ook opgenomen hoe eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen planologisch kan worden ingepast en of dat financieel haalbaar is. Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem wordt bij de plannen betrokken.

Uit het woonbehoefteonderzoek bleek ook dat er behoefte is aan grotere standplaatsen. De wagens staan zo dicht op elkaar dat de brandveiligheid in het geding komt. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om woonwagens te huren en vinden veel woonwagenbewoners dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de bestrating, het groen en de bergingen. In het plan van aanpak komt te staan in hoeverre deze wensen kunnen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat dit plan van aanpak nog voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wethouder Wonen Ronald Paping: ‘Het is goed dat we nu weten welke wensen de woonwagenbewoners precies hebben. Nu zetten we de volgende stap: samen kijken hoe en in hoeverre standplaatsen gerealiseerd kunnen worden en op welke termijn. Daarbij kijken we ook goed naar de planologische en financiële aspecten. De brandveiligheid nemen we nadrukkelijk mee in dit plan van aanpak. Daarnaast gaan we op zoek naar partners met wie we die samen kunnen realiseren.’

Extra standplaatsen gewenst

Momenteel zijn er 128 standplaatsen voor woonwagens, verdeeld over 13 locaties. 45 bewoners wonen nog in bij hun ouders, maar willen ook graag in een woonwagen wonen. Nog eens 45 inwoners won en nu in een regulier woonhuis, maar willen ook graag terug naar het woonwagenkamp. In totaal zijn er 98 huishoudens die graag weer in Arnhem een woonwagen willen wonen. Via natuurlijk verloop komen er de komende 35 jaar maximaal 35 standplaatsen vrij. Volgens het onderzoek is dat onvoldoende om in de wens te voorzien.

Huidige standplaatsen te klein

Net als in het eerder onderzoek blijkt ook nu dat de standplaatsen zelf ook te klein zijn voor huidige maatstaven. Gemiddeld is een standplaats nu 150-200 m2 groot, terwijl dat tussen de 250 en 400 m2 zou moeten zijn. De woonwagens staan nu soms zo dicht op elkaar dat bij brand het vuur veel te makkelijk naar de buren kan overslaan. Daarnaast is er een specifieke behoefte aan het huren van zowel de standplaats als de woonwagen, vooral voor inwoners met een wat smallere beurs. Nu is het zo dat de standplaats doorgaans gehuurd wordt, maar dat de woonwagen zelf eigendom van de bewoner is.

Elke bewoner gesproken

Voor het onderzoek werden alle woonwagenkampen bezocht en is met elke bewoner gesproken. Daarnaast hebben alle bewoners een vragenlijst ingevuld om hun wensen en opmerkingen te laten weten. Ook is er met de in 2018 opgerichte huurdersvereniging overlegd; van de vereniging zijn de meeste bewoners lid.

De gemeente Arnhem gaat samen met de woningcorporaties een plan van aanpak maken over hoe, in hoeverre en op welke termijn de behoefte aan standplaatsen voor woonwagens kan worden ingevuld. Uit het woonbehoefteonderzoek blijkt dat de Arnhemse woonwagenbewoners er 98 extra standplaatsen willen hebben. In dat plan van aanpak wordt ook opgenomen hoe eventuele uitbreiding van het aantal standplaatsen planologisch kan worden ingepast en of dat financieel haalbaar is. Huurdersvereniging Woonwagenbewoners Arnhem wordt bij de plannen betrokken.

Uit het woonbehoefteonderzoek bleek ook dat er behoefte is aan grotere standplaatsen. De wagens staan zo dicht op elkaar dat de brandveiligheid in het geding komt. Daarnaast is er behoefte aan de mogelijkheid om woonwagens te huren en vinden veel woonwagenbewoners dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan de bestrating, het groen en de bergingen. In het plan van aanpak komt te staan in hoeverre deze wensen kunnen worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat dit plan van aanpak nog voor het eind van het jaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Wethouder Wonen Ronald Paping: ‘Het is goed dat we nu weten welke wensen de woonwagenbewoners precies hebben. Nu zetten we de volgende stap: samen kijken hoe en in hoeverre standplaatsen gerealiseerd kunnen worden en op welke termijn. Daarbij kijken we ook goed naar de planologische en financiële aspecten. De brandveiligheid nemen we nadrukkelijk mee in dit plan van aanpak. Daarnaast gaan we op zoek naar partners met wie we die samen kunnen realiseren.’

Extra standplaatsen gewenst

Momenteel zijn er 128 standplaatsen voor woonwagens, verdeeld over 13 locaties. 45 bewoners wonen nog in bij hun ouders, maar willen ook graag in een woonwagen wonen. Nog eens 45 inwoners won en nu in een regulier woonhuis, maar willen ook graag terug naar het woonwagenkamp. In totaal zijn er 98 huishoudens die graag weer in Arnhem een woonwagen willen wonen. Via natuurlijk verloop komen er de komende 35 jaar maximaal 35 standplaatsen vrij. Volgens het onderzoek is dat onvoldoende om in de wens te voorzien.

Huidige standplaatsen te klein

Net als in het eerder onderzoek blijkt ook nu dat de standplaatsen zelf ook te klein zijn voor huidige maatstaven. Gemiddeld is een standplaats nu 150-200 m2 groot, terwijl dat tussen de 250 en 400 m2 zou moeten zijn. De woonwagens staan nu soms zo dicht op elkaar dat bij brand het vuur veel te makkelijk naar de buren kan overslaan. Daarnaast is er een specifieke behoefte aan het huren van zowel de standplaats als de woonwagen, vooral voor inwoners met een wat smallere beurs. Nu is het zo dat de standplaats doorgaans gehuurd wordt, maar dat de woonwagen zelf eigendom van de bewoner is.

Elke bewoner gesproken

Voor het onderzoek werden alle woonwagenkampen bezocht en is met elke bewoner gesproken. Daarnaast hebben alle bewoners een vragenlijst ingevuld om hun wensen en opmerkingen te laten weten. Ook is er met de in 2018 opgerichte huurdersvereniging overlegd; van de vereniging zijn de meeste bewoners lid.

Bron:gemeente Arnhem

Geef een reactie